Hopp rett til hovedinnhold

Om IN1150 - Logiske metoder

Dette er et kurs i grunnleggende matematiske og logiske metoder ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Det legges vekt på forståelse og tilvenning av matematiske begreper og notasjon som er relevante for et studium i informatikk. Emnet øver opp evnen til å tenke systematisk fra antakelser, løse teoretiske problemer, samt formalisere og gjennomføre matematiske resonnementer selv.

Dette selvstudiumstilbudet er tilrettelagt for studenter som tar IN1150 ved Universitetet i Oslo våren 2018.

Forelesere og kursansvarlige

Martin Giese

Martin Giese

Martin er professor ved Forskningsgruppen for logikk og intelligente data ved Institutt for informatikk, UiO.

Lars Tveito

Lars Tveito

Lars er doktorgradsstipendiat ved SIRIUS (Centre for Scalable Data Access). Lars har tidligere jobbet som gruppelærer i en rekke emner ved Institutt for informatikk, deriblant INF1080/IN1150.

Roger Antonsen

Roger Antonsen

Roger er førsteamanuensis ved forskningsgruppen for logikk og intelligente data ved Institutt for informatikk, UiO. Roger er en populær foreleser og formidler, kjent for sitt smittsomme engasjement. Roger har undervist INF1080/IN1150 siden høsten 2010. Du kan bli mer kjent med Roger på hans hjemmeside.

Nettkursprodusent

Håkon Salomonsen Møller

Håkon Salomonsen Møller

Håkon har laget alle oppgavene og klippet sammen videoene i dette nettkurs-tilbudet, og har lang erfaring som gruppelærer i kurset.

Videoforelesere

I tillegg til Roger Antonsen vil du i forelesningsvideoene i dette nettkurset treffe på:

Andreas Nakkerud

Andreas Nakkerud

Andreas har bachelorgrad i fysikk og mastergrad i informatikk fra UiO, og er nå PhD-stipendiat ved Matematisk institutt, UiO.

Meld på